Virksomhedsaftale

En virksomhed kan sagtens have gavn af, at medarbejderne jævnligt har adgang til zoneterapi, massage eller øreakupunktur på arbejdspladsen. Det kan blandt andet virke forebyggende, samt reducere stressniveauet hos de ansatte, og på den måde komme virksomheden til gode i det lange løb.

Skattefrit for dine medarbejdere – fradragsberettiget for virksomheden

Hvis virksomheden betaler for behandlingerne er de som udgangspunkt skattefrie for medarbejderne.

Dog er det et krav om at der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade.
Se mere om dette på Skats hjemmeside.

Eksempler på dette er zoneterapi eller massage til lindring eller forebyggelse af museskader, ondt i skuldre og ryg, spændingshovedpine, albuesmerter etc.

Virksomheden har, i lighed med øvrige personaleudgifter, fuldt fradrag for behandlingsudgifterne.

Aftalealternativer

“Stressmobilen” er tit ude på vejene, og kan også komme til din virksomhed

Alternativ 1
 – Jeg er tilgængelig på virksomhedens adresse i et på forhånd aftalt tidsrum. Vi aftaler en pris for de på forhånd aftalte timer, hvor jeg er tilgængelig på virksomhedens adresse.
Det er virksomhedens egen opgave at fylde behandlingstiderne ud. Til dette kan man eksempelvis bruge et afkrydsningsskema der er nemt tilgængelig for medarbejderne.
– I det aftalte tidsrum behandler jeg medarbejderne, eksempelvis 25 minutter per medarbejder, med 10 minutters oprydning/afspritning/skift mellem medarbejderne.

Virksomheden modtager en måndelig faktura.

Jeg medbringer alt hvad der er brug for; briks, håndklæder, lagner, musik etc.

Virksomheden skal sørge for:
* et opvarmet og uforstyrret lokale, hvor der er ”friplads” på minimum 2×3 meter
* stikkontakt
* nem adgang til håndvask og wc

Alternativ 2
Medarbejderen bestiller selv tid via mit bookingsystem til behandling i min klinik. Jeg fakturerer virksomheden én gang månedlig for antal udførte behandlinger af virksomhedens ansatte.

 

Behandlingsalternativet tilpasses efter aftale med den enkelte virksomhed. Sammen finder vi ud af, hvilken behandlingstype der skal tilbydes dine ansatte, eventuelt set ud fra virksomhedstype og personalegruppens sammensætning.

 

Ved interesse kan jeg kontaktes på kontakt@stressfri-zone.dk eller 21 29 84 78

 

Min tavshedspligt gælder selvfølglelig også ved  virksomhedsaftaler. Tavshedspligten gælder såvel alle virksomhedens forhold jeg måtte blive bekendt med, som den enkelte medarbejders sundhedsmæssige -samt personlige forhold.