Zoneterapi

Zoneterapi er en af de mest anerkendte alternative behandlingsformer i Danmark.
Rundt om i landet er der rigtig mange som benytter sig af behandlingsformen.

Hvorfor zoneterapi?

Årsagerne til at opsøge zoneterapeuten kan være mange. Her er blot nogle eksempler:

– kroniske lidelser
– stress
– træthed
– gener ved overgangsalder
– barnløshed
– fordøjelsesbesvær
– smerteproblematikker

Hvis noget i kroppen ikke fungerer som det skal, opstår der ubalance – eller en dysfunktion.
Resultatet kan være sygdom, smerte og træthed. Din krop er en sammensat organisme, og reagerer på uhensigtsmæssig livsstil og -vilkår.

Jeg arbejder ud fra et holistisk synspunkt, og tager derfor udgangspunkt i alle informationer min klient giver mig, om tidligere og nuværende belastninger og sygdomme.
Informationerne bruger jeg til at planlægge og gennemføre behandlingen hensigtsmæssigt.
For at kunne gøre dette bedst muligt, vil en vigtig del af mit arbejde bestå i at skabe rammerne for en god, tillidsbaseret relation. Behandlingerne vil derfor være individuelt tilrettelagt, og ingen behandlinger vil være ens.

Hvordan foregår det i praksis?

Første behandling vil altid blive indledt med en samtale, således at vi får klarlagt, hvilke problematikker du kommer med, samt dine behov og ønsker for behandlingen. Første behandling tager derfor længere tid end de efterfølgende.

Som zoneterapeut arbejder jeg ud fra teorien om, at der blandt andet på fødderne findes et ”kort” over kroppen med zoner, hvor forskellige strukturer fra kroppen er repræsenteret. Disse strukturer kan eksempelvis være organer, knogler, nerver og muskler.
Når du får zoneterapi, arbejder jeg blandt andet på zonerne med forskellige trykteknikker, for derigennem at hjælpe din krops selvhelbredende kræfter til at søge mod balance og sundhed.

Jeg er RAB-godkendt, og har derfor pligt til at føre journal. Alle klientoplysninger bliver opbevaret og behandlet i henhold til persondataforordningen. Jeg har også tavshedspligt.

Priser:

– 1. behandling (cirka 90 minutter)                             500,-
– Efterfølgende behandlinger (cirka 60 minutter)    500,-
– Børn til og med 12 år                                                300,-
– Behandling i eget hjem                                             550,-

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til zoneterapi udført af RAB-godkendt zoneterapeut, der indberetter elektronisk til Sygeforsikringen “danmark”, når der foreligger en lægelig stillet diagnose. Der er ikke krav om en lægehenvisning, men at du/I har konsulteret lægen, som tilkendegiver, at der er gener/symptomer/en problematik.
Læs mere om Sygeforsikringen “danmark”s takster her.

Sygeforsikringen “danmark” har udgivet brochurer om tilskud. Du kan få brochuren her i klinikken.

"Sygeforsikringen" danmark

Nogle sundhedsforsikringer giver tilskud til zoneterapi.
Kontakt dit forsikringsselskab og undersøg mulighederne.

I klinikken kan du få en brochure udarbejdet af min brancheforening, Zone Connection Terapeutforening, som kort forklarer det væsentligste omkring zoneterapi.

ZCT Zoneterapi Brochure