NADA – “stress og psyke”

Find indre ro, lyt til dig selv

NADA er en veldokumenteret metode, og bliver brugt verden over. Det er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association.

Hvad er NADA?

NADA øreakupunktur kan modtages af alle, og kræver ikke en diagnose. Nøgleordene er empowerment og recovery, og skal forstås og opleves som ”en stille samtale med sig selv”, hvor du kan finde indre ro og skabe kontakt til egne indre ressourcer, hvilket også giver metoden et meditativt aspekt.

NADA kan således være en vigtig indsats for at bedre trivsel og mental sundhed, men har aldrig været ment som en metode som skal stå helt alene. NADA-metoden er non-verbal og tiltænkt som supplement til anden behandling, eksempelvis samtaleterapi, zoneterapi, medicinsk behandling, coaching, mindfulness.

Metoden kan ses på som en slags katalysator, som skubber til kroppens selvhelbredende egenskaber, og derigennem forsøge at opnå psykisk og fysisk stabilisering.
Det kan blandt andet bruges i situationer, hvor du har brug for stabilitet, stress-håndtering, fokus samt håndtering af følelser.
NADA kan også gives som her-og-nu-lindring ved akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

I udgangspunktet kan man modtage NADA hvor som helst. Mange synes det giver lidt ekstra at sidde ude i naturen.

I Danmark bliver NADA blandt andet givet i forbindelse med:

– terapi og personlig udvikling, på uddannelsessteder og til sportsudøvere
– personalepleje i virksomheder
– krisebehandling
– stress, PTSD, angst, sorg, depression og terminal pleje
– ADHD-, OCD-, autisme-problematikker samt andre psykiatriske diagnoser

Hvordan foregår det i praksis?

Det er en standardiseret øreakupunkturmetode som i praksis foregår således: du får fem sterile standardnåle i hvert øre; punkterne er de samme for alle. Nålene skal sidde i cirka 45 minutter.

Hvis der er indikationer for det, kan du få NADA  i forbindelse med anden behandling; det koster ikke ekstra.
Her kan du læse om zoneterapi og massage.

NADA-café

NADA-café er et koncept der bruges over hele landet. Jeg har i perioder afholdt NADA-café, og vil komme til at annoncere det når jeg igen åbner for dette.

I praksis er NADA-café en event, eller tilbud, hvor der holdes åbent et par timer for “hvermandsen” at kunne komme for at få sat nåle. Deltagerne bliver således siddende i de samme lokaler, eller udenfor hvis det er et ønske.
Det er dog vigtigt at deltagerne respekterer at dette er et stille-rum, hvor man sidder i fred og ro i samtale med sig selv.

 

Læs mere på om NADA-metoden på NADA-Danmarks hjemmeside.

NADA-Danmark